Dansk indvandrerpolitik og fremtidens Danmark

 

Dansk Indvandrerpolitik

Den danske indvandrerpolitik har i løbet af de sidste 10 år gennemgået store opstramninger, og mange vil mene, at den danske indvandrerpolitik er for hård og stram, og at den ligefrem er racistisk og diskriminerende. Den danske indvandrerpolitik udtrykker en skjult dagsorden bag de stramme lovgivninger, idet det hermed indirekte siges, at indvandrer ikke er velkommende i Danmark. I forlængelse heraf er integrationspolitikken ikke kendetegnet ved integration, men nærmere et udtryk for en blanding af assimilation (ligedannelse eller gør lig med) og segregation (adskillelse eller isolering). Her vil man gøre indvandrer og flygtninge ’danske’ på en måde, så deres oprindelige baggrund med tiden forsvinder eller ’lade’ forskellige indvandrergrupperinger isolere sig og dermed adskille sig fra det omlæggende samfund, fordi de ikke føler sig accepteret.

Se figur 1. 

 

Fremtidens Danmark – Pluralistisk inklusion som integration

Fremtidens Danmark bør inkludere indvandrerne og de etniske minoriteter i den fremtidige samfundsudvikling. Inklusion er det modsatte af eksklusion (udstødelse) og er en dynamisk og pluralistisk samfundsopfattelse, hvor de mange etnisk- og indvandrergrupper får mulighed for at deltage på bestemte samfundsområder, såsom den politiske, økonomiske, eller sociale område. Det betyder absolut ikke, at et nationalt samfund mister sine rødder eller sine holdepunkter, men at samfundet blot bliver ved med at udvikle sig og dermed får mulighed for at genskabe betingelserne for at tilhøre fællesskabet. Inklusion indebærer en ny ’danskhed’, da en stadig større del af Danmarks borgere vil i fremtiden have rødder andre steder end i Danmark. Man må give indvandrerne og de etniske minoriteter en aktiv rolle i planlægningsprocessen af hele samfundet, for at skabe grobund for et solidt, pluralistisk og udviklende samfund, hvor alle kan leve et anstændigt liv og udfolde deres livsmål. Dette kan kun udføres, hvis flertallet vil bekæmpe racisme, etnisk diskrimination og fremmedfrygt, og at de etniske minoriteter udgør en del af det danske samfund på lige fod med alle andre borgere. Inklusion forudsætter også, at de mennesker, der er bosiddende i Danmark uanset deres hudfarve, religion, kulturelle eller nationale baggrund, er villige til at samarbejde for at videreudvikle det danske samfund. Se figur 1.

 

Indvandrerpolitik:

 

               Assimilation                         tvungen eller frivillig                     

 

                                                           

Former for indvandrerpolitik:           Pluralistisk/Inklusiv integration

                                                                

                     

                                                        

                                                           Segregation                             tvungen eller frivillig

 

                                                        tid----------------------------------------------------------------

Figur 1: Integrationsmodel