Foredrag

Der er mange foredragsholdere rundt om i Danmark, men kun ganske få der kan holde foredrag om forskelsbehandling og racisme. Nogle vil holde det udfra teoretiske indfaldsvinkler, andre udfra egne erfaringer og beklagelige oplevelser. Vi fra Indvandrerrådgivningen kan tilbyde et foredrag udfra 7 års erfaringer med etniske unge som voksne, som vi haft kontakt med. Vi vil kunne besvare mange spørgsmål levende og engereret. Vi tager et honorar på 3.000 kr + kørsel. Foredraget vil tage ca 30 minutter med efterfølgende spørgsmål m.v. Ønskes en etnisk person skal medvirke for et kort oplæg og senere besvarelse af spørgsmål om, hvordan det danske samfund opleves, tager vi 1000 kr ekstra.

Kontakt:

Indvandrerrådgivningen
Landsdækkende Rådgivning / Countrywide Counselling
Haslegårdsvej 8 - 10,  D24 - DK 8210 Århus V
Tlf. + 45 50141816 / +45 26223611
postmaster@Indvandrerraadgivningen.dk